Форум ЦСП

Форум для спілкування клієнтів, партнерів та співробітників херсонського ЦСП.
УВАГА: для того, щоб розміщувати повідомлення, необхідно "зайти"
На сайт ЦСП

Ви не зайшли.

#1 2006-05-31 11:26:23

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Обговорення Порядку сприяння проведенню громадської експертизи....

Шановні колеги!

На офіційному сайті Міністерства юстиції України було розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії цих органів з громадянами та їх об’єднаннями”. Зазначена інформація була надрукована і на нашій розсилці. Пропоную вам ознайомитися з текстом проекту та висловити свої зауваження та пропозиції до 1 липня 2006 року (надсилати на електронну адресу: constlaw@minjust.gov.ua)


" 1. Цей Порядок спрямований на створення  сприятливих умов для проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії цих органів з громадянами та їх об’єднаннями (далі - громадська експертиза).

2. У разі прийняття інститутом громадянського суспільства рішення про проведення громадської експертизи цей інститут надсилає відповідному органу виконавчої влади письмове повідомлення, в якому зазначає:

назву інституту громадянського суспільства, який проводитиме громадську експертизу, його місцезнаходження, електронну адресу;
прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за зв’язки інституту громадянського суспільства з органом виконавчої влади, її контактний телефон;
предмет та мету громадської експертизи;
критерії, за якими проводитиметься громадська експертиза;
перелік відомостей та матеріалів, що запитуються інститутом громадянського суспільства у органу виконавчої влади для проведення громадської експертизи за обраними критеріями.
3. Повідомлення про проведення громадської експертизи підлягає обов’язковій реєстрації органом виконавчої влади, рішення про проведення громадської експертизи діяльності якого прийнято інститутом громадянського суспільства (далі - орган виконавчої влади), не пізніше наступного дня за днем надходження у окремому журналі обліку таких повідомлень, прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою цього органу.

Про надходження повідомлення щодо проведення громадської експертизи не пізніше, ніж на наступний робочий день доповідається керівнику органу виконавчої влади або його заступнику відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Інформація про одержання повідомлення щодо проведення громадської експертизи підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.

5. Організація заходів, направлених на забезпечення умов для проведення громадської експертизи покладається на керівника органу виконавчої влади.

6. Орган виконавчої влади у п’ятиденний термін від дня отримання повідомлення про проведення громадської експертизи зобов’язаний визначити:

відповідальну особу (осіб) за зв’язки з інститутом громадянського суспільства, що проводитиме громадську експертизу;
конкретні завдання щодо підготовки відомостей та матеріалів, запитуваних інститутом громадянського суспільства для проведення громадської експертизи;
строк підготовки та надання відповідних відомостей та матеріалів інституту громадянського суспільства;
час та місце прийому представників інституту громадянського суспільства в разі необхідності для попереднього ознайомлення з підготовленими відомостями та матеріалами.
Із зазначених питань орган виконавчої влади видає наказ та письмово повідомляє інститут громадянського суспільства про вжиті заходи.

7. У разі потреби при підготовці необхідних відомостей та матеріалів для інституту громадянського суспільства органом виконавчої влади може утворюватись робоча група.

8. Підготовка необхідних відомостей та матеріалів інституту громадянського суспільства проводиться з урахуванням вимог законодавства про охорону державної таємниці чи іншої конфіденційної інформації.

При наявності визначених законодавством обмежень у розкритті інформації, що міститься у відповідних відомостях та матеріалах, орган виконавчої влади повинен надати інституту громадянського суспільства вмотивовану відмову з посиланням на норми законодавства України.

9. На прохання інституту громадянського суспільства підготовлені відомості та матеріали можуть надаватись для попереднього ознайомлення.

При прибутті представників інституту громадянського суспільства у визначений час та місце до органу виконавчої влади для попереднього ознайомлення з відомостями та матеріалами, цей орган зобов’язаний:

з урахуванням розпорядку роботи забезпечити вхід до приміщень, де проводиться прийом представників інституту громадянського суспільства та їх ознайомлення з відповідними відомостями та матеріалами;
створити належні умови для ознайомлення представників інституту громадянського суспільства з попередньо підготовленими відомостями та матеріалами;
забезпечити супровід зазначених заходів працівниками, які за фахом можуть надати необхідні пояснення, коментарі і консультації з питань, що досліджуються;
забезпечити в разі необхідності ознайомлення на місці із діяльністю структурних підрозділів органу виконавчої влади.
10. Про виконання завдань щодо підготовки відомостей та матеріалів, запитуваних інститутом громадянського суспільства для проведення громадської експертизи, доповідається керівнику органу виконавчої влади, який за результатами розгляду підготовлених відомостей та матеріалів приймає рішення про їх передачу інституту громадянського суспільства.

11. Орган виконавчої влади не пізніше як у 30-денний термін від дня отримання повідомлення про проведення громадської експертизи зобов’язаний надіслати інституту громадянського суспільства або за його згодою передати уповноваженому представнику під розпис підготовлені відомості та матеріали для проведення громадської експертизи.

12. Відомості та матеріали, які надаються інституту громадянського суспільства для проведення громадської експертизи, розміщуються органом виконавчої влади на його офіційному веб-сайті у мережі Інтернет.

13. У разі надходження від іншого інституту громадянського суспільства повідомлення про проведення громадської експертизи за аналогічними предметом та критеріями, що вже проводилась, орган виконавчої влади повідомляє інститут громадянського суспільства про розміщення необхідних йому відомостей та матеріалів на офіційному веб-сайті цього органу без надання їх згідно з положеннями пунктів 5-9 цього Порядку.

14. Орган виконавчої влади повинен забезпечити участь свого представника під час обговорення результатів громадської експертизи для надання своїх коментарів, зауважень, пояснень тощо.

15. Висновки та рекомендації інституту громадянського суспільства за підсумками громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади є обов’язковими для розгляду цим органом.

16. За підсумками проведення громадської експертизи орган виконавчої влади зобов’язаний оприлюднити свою позицію щодо результатів громадської експертизи, оцінки рівня взаємодії цього органу з громадянами та їх об’єднаннями у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні, своєму офіційному веб-сайті."

Поза форумом

 

Нижній колонтитул

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

[ Generated in 0.029 seconds, 9 queries executed ]