Форум ЦСП

Форум для спілкування клієнтів, партнерів та співробітників херсонського ЦСП.
УВАГА: для того, щоб розміщувати повідомлення, необхідно "зайти"
На сайт ЦСП

Ви не зайшли.

#1 2006-05-13 09:42:55

Людмила
Administrator
Зареєстрований: 2006-04-11
Повідомлень: 972

Державна програма підтримки сім'ї

Колеги, якщо "Законодавство" - це не зовсім відповідна гілка для цієї теми - то кажіть, куди її краще перемістити!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 11 травня 2006 р. N 259-р

Про схвалення Концепції
Державної програми підтримки сім'ї у 2006-2010 роках
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=259-2006-%F0

     1. Схвалити Концепцію Державної програми підтримки сім'ї у 2006-2010 роках, що додається.
Визначити Мінсім'ямолодьспорт замовником Програми.

     2. Мінсім'ямолодьспорту розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України
проект Держ/ програми підтримки сім'ї у 2006-2010 рр.

Прем'єр-міністр України         Ю.ЄХАНУРОВ

СХВАЛЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                               від 11 травня 2006 р. N 259-р

                            КОНЦЕПЦІЯ
                Державної програми підтримки сім'ї
                        у 2006-2010 роках

                       Сучасний стан сім'ї

     Нестабільна економічна    ситуація    в     країні,     зміна морально-етичних   орієнтирів   призвела  до  руйнування  сімейних відносин,    зростання    рівня    дитячої    бездоглядності    та безпритульності,  збільшення кількості неповних сімей, загострення проблеми насильства в сім'ї.
     Найбільш уразливими в сучасних  соціально-економічних  умовах залишаються багатодітні сім'ї.  Чітко простежується зниження рівня матеріального забезпечення сім'ї із збільшенням  кількості  дітей.
Так,  у  2003  році  рівень бідності сімей без дітей становив 18,4 відсотка,  з однією дитиною - 24,1,  з чотирма і більше  дітьми  - 64,6 відсотка.
     Найгострішою проблемою     сімей     особливо    багатодітних залишається забезпечення їх житлом.
     До цього часу в більшості сімей збереглися негативні тендерні стереотипи у розподілі сімейних обов'язків.
     Сім'я не  виконує  повною  мірою виховної функції у зв'язку з відсутністю  цілеспрямованої,  поетапної,  організованої   системипідготовки  майбутніх  батьків  до виконання соціальних обов'язків чоловіка і дружини,  батька  і  матері,  умов  для  підвищення  їх педагогічного рівня.
     Зважаючи на  складність становища,  в якому перебуває сучасна сім'я,  необхідно проводити  не  тільки  профілактичну  роботу,  а здійснити  комплекс  заходів,  спрямованих  на  його поліпшення та
надання  допомоги  сім'ям,  які  потрапили   у   складні   життєві обставини.

                          Мета Програми

     Мета Програми  полягає  у  створенні  умов  для утвердження в суспільстві духовно і фізично здорової,  матеріально забезпеченої, соціально   благополучної  сім'ї,  забезпеченні  виконання  сім'єю основних її функцій.

               Шляхи і засоби розв'язання проблеми

     Розв'язання проблеми  можливе  шляхом  здійснення   комплексу взаємопов'язаних заходів, спрямованих на:
     економічну підтримку сім'ї з використанням важелів податкової та кредитної політики;
     забезпечення відповідного соціального захисту,  в тому  числі удосконалення  механізмів  надання  державної  соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
     здійснення соціального супроводу сімей;
     здійснення освітніх,  інформаційних заходів,  спрямованих  на підвищення   престижу   інституту  сім'ї,  розв'язання  соціальних проблем різних категорій сімей.

     Засобами розв'язання проблеми є:
     збільшення щороку  обсягів  кредитів,  що  надаються  молодим сім'ям для будівництва або придбання житла;
     запровадження системи  квотування  та  резервування земельних ділянок місцевими органами иконавчої влади для будівництва  житла для молоді;
     підвищення рівня      державної      соціальної      допомоги малозабезпеченим сім'ям до прожиткового мінімуму;
     надання державної допомоги  сім'ям  з  дітьми,  передусім  по догляду за дитиною до трьох років, на рівні прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку;
     підвищення ефективності роботи сімейних клубів,  інших  служб для   надання   соціально-психологічної   допомоги   у   виконанні батьківських обов'язків;
     надання психологічної  допомоги  сім'ям,  які  перебувають  у складних  життєвих обставинах,  насамперед молодим,  багатодітним, неповним сім'ям та сім'ям,  у яких батьки-інваліди чи  виховуються
діти-інваліди та діти з вадами розумового або фізичного розвитку;
     вдосконалення законодавства з питань запобігання насильству в сім'ї,   зокрема   в   частині    встановлення    адміністративної відповідальності за пропаганду насильства та жорстокості;
     розширення повноважень   спеціально   уповноваженого   органу виконавчої влади з питань запобігання насильства в сім'ї;
     вдосконалення системи санкцій  по  відношенню  до  осіб,  які вчиняють насильство в сім'ї;
     створення дієвої  системи  надання  допомоги  потерпілим  від насильства в сім'ї;
     підготовка та  видання  спеціальної   літератури,   створення циклів теле- та радіопередач для батьків з питань виховання дітей;
     проведення широкомасштабної   інформаційно-просвітницької  та роз'яснювальної  роботи  щодо  пропаганди  сімейних  цінностей  та здорового способу життя, зокрема серед молоді;
     залучення громадських      організацій      до      виконання інформаційно-освітніх  програм   з   питань   сімейних   відносин, виховання дітей, формування здорового способу життя.

             Очікувані результати виконання Програми

     Виконання Програми  дасть змогу підвищити рівень економічного благополуччя та соціального  захисту  сімей,  передусім  тих,  які мають  дітей,  створити  оптимальні соціально-економічні умови для становлення,    розвитку,    повноцінного    і     самодостатнього функціонування сім'ї та виховання в ній дітей, формування культури сімейних відносин, підвищення відповідальності батьків за сім'ю та виховання дітей.

            Фінансове забезпечення виконання Програми

     Фінансування Програми   планується   здійснювати  за  рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел.

Дякуємо Правозахисникові за надсилання цих документів!

Поза форумом

 

Нижній колонтитул

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

[ Generated in 0.050 seconds, 8 queries executed ]