Форум ЦСП

Форум для спілкування клієнтів, партнерів та співробітників херсонського ЦСП.
УВАГА: для того, щоб розміщувати повідомлення, необхідно "зайти"
На сайт ЦСП

Ви не зайшли.

#1 2006-10-28 20:51:39

M.Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2006-05-11
Повідомлень: 14

Молодіжна рада при обласній раді

Шановні друзі!

Запрошуємо вас узяти участь у першому етапі публічного обговорення проекту положення про Херсонську обласну молодіжну раду при Херсонській обласній раді.
Проект даного положення був підготовлений на підставі досвіду молодіжних рад України і ввібрав у себе найкращі ідеї щодо максимальної ефективності молодіжного самоуправління.
Розуміючи усю відповідальність перед молодіжною громадою області ми запрошуємо кожного бажаючого узяти участь у публічному обговоренні проекту положення, тим самим особисто долучитись до процесу формування і діяльності молодіжних рад в області.
Усі ваші пропозиції щодо можливих змін і коректив проекту положення ми очікуємо за адресами: для пошти: 73013 м. Херсон, а/с 10 Молодіжний центр регіонального розвитку, e-mail: mcrr@i.ua, або заносьте: м. Херсон, проспект  Ушакова, 28 к. 401  (Виконком Суворовської районної у м. Херсоні ради).
По завершенню першого етапу (збору пропозицій) у середині листопада, ми проведемо другий етап публічного обговорення: публічні слухання проекту положення з урахованими  пропозиціями.

Розробка проекту положення відбулося у межах проекту “Опрацювання та сприяння реалізації молодіжної публічної політики на Херсонщині” який реалізується МЦРР спільно з ХОО КВУ та ХМГО “АМПП” за фінансової підтримки USAID у межах програми МГО “Дім Свободи – Україна” “Розвиток публічної політики у регіонах”.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про Херсонську обласну молодіжну раду при Херсонській обласній раді

1.Загальні положення

1.    Херсонська обласна молодіжна рада при Херсонській обласній раді (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом з питань молодіжної політики, діяльність якого направлена на налагодження взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування і молоддю області, задля забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молодих громадян та  їх участі в усіх сферах життя суспільства.
2.    У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України (254к/96-ВР)  та законами України, Указами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.
3.    Координацію та контроль за діяльністю Молодіжної ради здійснює голова обласної ради.
4.    Основними завданнями Молодіжної ради є:
-   залучення молоді до участі у політичному, економічному, культурному і духовному розвитку області;
-   залучення молоді до реального місцевого самоврядування та створення системи політики самої молоді щодо збалансування та найбільш ефективної реалізації державної молодіжної політики в області;
-    внесення пропозицій сесії обласної ради та її комісіям,  щодо розробки  та  розгляду проектів рішень ради,  програм з питань реалізації державної  молодіжної  політики  у регіоні,  взаємодії молодіжних  громадських  організацій з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
-    вивчення, системний  аналіз  і  прогнозування  соціально-політичних процесів у молодіжному середовищі області;
-    залучення громадськості до процесу обговорення пропозицій органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо молоді;
-    узагальнення досвіду з питань реалізації державної молодіжної політики, розвитку місцевих молодіжних ініціатив;
-    визначення і обґрунтування  пріоритетних   напрямів регіональної молодіжної  політики,  концептуальних  засад  зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;
5.    Молодіжна рада  для виконання поставлених завдань:
-   вивчає та   узагальнює   стан  роботи  з  молоддю  в  органах державної влади та місцевого самоврядування області,  на     підприємствах,  в установах  і  організаціях усіх форм власності;
- налагоджує взаємодію органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій області з питань планування і проведення роботи з молоддю;
-    вносить в   установленому   порядку   пропозиції   з   питань суспільного становища,  правового і соціального захисту молоді області;
-    здійснює громадський контроль  за  організацією  та  виконанням  органами державної  влади та місцевого самоврядування,  керівниками підприємств і організацій незалежно від   форм   власності  законів  України,  Указів  Президента України та інших  нормативно-правових  актів  з  питань реалізації державної молодіжної політики;
-   інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
6.    Молодіжна рада має право:
-    утворювати постійні комісії для  аналізу ситуації щодо реалізації державної молодіжної політики в області та вироблення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування області, щодо становища молоді;
- одержувати в  установленому  порядку  необхідні  для її діяльності інформацію та матеріали;
- запрошувати в  установленому  порядку  до участі в сесіях Молодіжної ради лідерів молодіжних громадських організацій,  представників наукових  установ,  що  займаються  питаннями молодіжної політики, інших фахівців;
- організовувати семінари,  диспути,  конференції та інші відповідні заходи методичного і консультативного  спрямування  з  питань  реалізації молодіжної політики.
- організовувати теле- та радіо дебати, дискусії, діалоги, інтерв’ю та інші передачі теле- і радіомовлення, Інтернет-конференції, інтерактивне спілкування в інших сучасних формах.
- Голова Молодіжної ради, а у наразі його відсутності - уповноважена ним особа, на сесіях обласної ради має право дорадчого голосу. Це означає право вільно висловлюватися у наразі розгляду питань, котрі впливають на життя молоді області. Однак, голова Молодіжної ради не має права голосу при голосуванні рішень обласної ради.
7. Основними принципами роботи Молодіжної ради є відкритість, політична нейтральність, рівномірне представництво суспільних груп, колегіальність та неупередженість.

2. Структура і організація роботи Молодіжної ради

1.Формування складу Молодіжної ради:
1.1.Склад Молодіжної ради формується із депутатів делегованих від районних та міських (міст обласного значення) молодіжних рад (далі – місцеві молодіжні ради) обраних на підставі Положення «Про рейтингове опитування молоді щодо формування персонального складу міських та районних молодіжних рад»; представників від внз IV-IІІ рівня акредитації делегованих органами студентського самоврядування; представників обласних молодіжних та дитячих громадських організацій, легалізованих згідно чинного законодавства, делегованих цими організаціями.
1.2. Квоти делегування депутатів до Молодіжної ради:
від місцевої молодіжної ради м. Херсона – 24 ос.
від місцевої молодіжної ради м. Нова Каховка  – 4 ос.
від місцевих молодіжних рад м. Каховка, Скадовського, Генічеського, Каховського, Бериславського районів – 3 ос.
інші райони (крім р-нів у м. Херсоні) – 2 ос.       
від вищих навчальних закладів IV-ІІІ рівня акредитації – 1 ос.
від обласних молодіжних та дитячих громадських організацій – 1 ос.
2.Персональний склад Молодіжної ради затверджується головою обласної ради за погодженням з галузевою комісією цієї ради за поданням голови Молодіжної ради.
3. Оновлення складу Молодіжної ради відбувається постійно з урахування поточної ситуації, а саме: припинення повноважень делегованих депутатів у зв'язку з обранням нового складу місцевої молодіжної ради; припиненням повноважень у Молодіжній раді та/або місцевій молодіжній раді за власним бажанням; системне невиконання членом Молодіжної ради покладених на нього повноважень; смерть члена Молодіжної ради; відкликання та заміна представників делегованих від внз IV-ІІІ рівня акредитації та від обласних молодіжних  і дитячих громадських організацій.
4. Основною формою роботи Молодіжної ради є сесії. Сесії скликає голова Молодіжної ради або секретар – за дорученням голови.
4.1. Позачергові сесії скликаються на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради.
4.2. Сесії проводяться за потребою, але не рідше одного разу на три місяці. На засіданні сесії головує голова Молодіжної ради, або секретар - у разі відсутності голови.
5. Молодіжна рада у  межах  своєї  компетенції приймає рішення,  що вважаються прийнятими,  якщо за них проголосувало більше  половини членів Молодіжної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на сесії.
6. Рішення Молодіжної ради носять рекомендаційний характер.
7. Рішення   Молодіжної ради   оформляються   у   вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних головою Молодіжної Ради.
8. Молодіжна рада у своїй діяльності використовує бланк встановленого нею зразка.
9. Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

3. Права та обов’язки членів Молодіжної ради
1. Члени Молодіжної ради мають право:
- ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються  на її сесіях, а також на засіданнях постійних та тимчасових комісій Молодіжної ради, до складу яких їх обрано;
- брати участь у підготовці та прийнятті рішень Молодіжної ради, формуванні та діяльності її органів, її заходах ;
-    вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямків діяльності Молодіжної ради;
-    брати участь у вирішенні будь-яких інших питань у діяльності Молодіжної ради;;
-    отримувати інформацію про діяльність та рішення Молодіжної ради;.
2. Члени Молодіжної ради зобов’язані:
- здійснювати громадське представництво інтересів молоді області;
- нести відповідальність перед місцевою молодіжною радою, внз чи організацією, яка їх делегувала, Молодіжною радою та її органами;
- виконувати їх доручення;
- входити до складу однієї з  постійних комісій Молодіжної ради;
- брати участь у роботі сесій Молодіжної ради, засіданнях постійних та інших комісій, до складу яких вони належить.
- дотримуватись вимог цього Положення та рішень Молодіжної ради
3. Члени Молодіжної ради виконують свої обов’язки на засадах добровільності, відповідальності, служіння суспільним інтересам; Робота в Молодіжній раді здійснюється на громадських засадах, без оплати.

4. Комісії Молодіжної ради

1. Постійні комісії Молодіжної ради є органами Молодіжної ради, що обираються з числа її членів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Молодіжної ради.
2. Постійні комісії обираються у  складі  голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
2.1.  Голова, заступник голови, секретар постійної комісії обирається строком на два роки з правом повторного переобрання.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар Молодіжної ради;
4. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм та рішень, пов'язаних із життям молоді та участі її в усіх сферах життя суспільства в області, які вносяться на розгляд сесії Молодіжної ради, розробляють проекти рішень Молодіжної ради та готують висновки з цих питань, члени постійних комісій виступають на сесіях Молодіжної ради з доповідями і співдоповідями.
5. Перелік завдань, функціональна спрямованість і порядок організації  роботи постійних комісій визначаються регламентом Молодіжної ради, Положенням про   постійні комісії та їх регламентами, що затверджується на сесії Молодіжної ради.
6. Постійні комісії у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному цим Положенням, мають право звертатися до керівників  органів,  підприємств,  установ, організацій та їх філіалів і відділень, щодо можливості  отримувати від них необхідні матеріали і документи.
7.  За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.
8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду на сесіях Молодіжної ради або  органам Молодіжної ради яким вони адресовані.
9. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень Молодіжної ради  можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості, вчених і спеціалістів.
10. Постійні комісії є підзвітними Молодіжній раді та відповідальними перед нею.
11.  Для реалізації конкретно визначених на сесії Молодіжної ради питань, що належать до її повноважень, Молодіжної ради може створювати тимчасові комісії. Тимчасові комісії Молодіжної ради є органами Молодіжної ради, які обираються з числа її членів. Тимчасові   комісії  подають  звіти  і пропозиції на розгляд сесії Молодіжної ради. Порядок визначення завдань, повноважень та звітності, порядок створення, діяльності та ліквідації тимчасових комісій визначаються у регламенті Молодіжної ради.

5.Секретаріат Молодіжної ради

1. Забезпечення поточної роботи Молодіжної ради здійснює секретаріат Молодіжної ради.
1.1.Організовує діяльність секретаріату, секретар Молодіжної ради, який обирається сесією Молодіжної ради за поданням голови Молодіжної ради простою більшістю присутніх на сесії членів Молодіжної ради. Особовий склад секретаріату Молодіжної ради затверджується головою Молодіжної ради за поданням секретаря Молодіжної ради.
2.  Секретаріат Молодіжної ради:
      - повідомляє членам Молодіжної ради і доводить до відома громадян інформацію про час і місце проведення сесії Молодіжної ради, питання, які передбачається внести на розгляд сесії Молодіжної ради;
      - організує підготовку сесій Молодіжної ради, питань, що вносяться на розгляд сесій Молодіжної ради;
      - забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців, а також до інших осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;
      - сприяє членам Молодіжної ради у здійсненні їх повноважень;
2.1. Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради на підставі подання голови Молодіжної ради.
6.Голова Молодіжної ради

1. Молодіжну раду очолює голова. Голова Молодіжної ради обирається сесією ради простою більшістю присутніх на сесії членів Молодіжної ради строком на 3 роки. Новообраного голову Молодіжної ради затверджує голова обласної ради.
2. Голова  Молодіжної ради:
- представляє Молодіжну раду в Україні та за її межами;
- забезпечує взаємодію Молодіжної ради з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- вживає заходи до захисту честі і гідності членів Молодіжної ради;
- головує на сесіях Молодіжної ради, забезпечує дотримання на них регламенту Молодіжної ради;
- підписує рішення прийняті Молодіжною радою;
- забезпечує дотримання розпорядку і розкладу роботи Молодіжної ради та її секретаріату;
- затверджує призначення та звільнення членів секретаріату Молодіжної ради;
- розпоряджається усім рухомим та нерухомим майном, що знаходяться у віданні Молодіжної ради;
- забезпечує контроль за діяльністю секретаріату Молодіжної ради;
- має право виносити питання або проекти до порядку денного сесії Молодіжної ради без попереднього обговорення у відповідних постійних комісіях ради;
- розпоряджається коштами, виділеними Молодіжній раді згідно з затвердженим бюджетом і кошторисом витрат Молодіжної ради;
- не пізніш як через півтора місяця після закінчення бюджетного року забезпечує подання на розгляд Молодіжної ради докладний письмовий звіт про витрати Молодіжної ради за минулий рік; 
- контролює виконання головами та заступниками  комісій Молодіжної ради їх посадових обов'язків;
- видає розпорядження про відрядження членів Молодіжної ради, та затверджує звіти членів Молодіжної ради про виконану у відрядженні роботу;
- не рідше одного разу на рік подає звіт Молодіжній раді про організацію роботи Молодіжної ради та її органів;
- виконує разові доручення сесії Молодіжної ради.

7.Прикінцеві  положення

1. На засідання постійних комісій обласної ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді області  мають бути запрошені  представники Молодіжної ради.
2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться згідно рішення сесії обласної ради, за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення сесії Молодіжної ради.
3. Щороку, Апарат обласної ради передбачає у своєму кошторисі видатки на діяльність Молодіжної ради.
4. Молодіжна рада ліквідується згідно рішення сесії обласної ради.

Відредаговано M.Honchar (2006-10-28 21:10:00)

Поза форумом

 

#2 2006-10-28 20:56:46

M.Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2006-05-11
Повідомлень: 14

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Шановні друзі!

Звертаю вашу увагу, що 27 вересня ц.р. за проппозицією депутата міської ради, голови ХММГО "Херсонський молодіжний парламент" Н.Матковської чергова сесія Херсонської міської ради прийняла положення про Херсонську міську молодіжну раду при Херсонській міській раді.

Черга за наступними містами і районами області!

Поза форумом

 

#3 2006-10-30 12:46:40

krynytcki
Новачок
Зареєстрований: 2006-05-04
Повідомлень: 7

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Шановний пане Михайло, а як же рівність, загальна доступність усієї молоді, з усіх районів до проблем молоді! Що ж з квотування виходить, що наприклад, м.Нова Каховка, м. Каховка, Скадовського, Генічеського, Каховського, Бериславського районів є в нас привілейованими, тобто маєть більше голосів в даній раді. Мені цікаво: на підставі чого вираховувались дані квоти?

Поза форумом

 

#4 2006-11-01 19:44:08

Дементий
Moderator
Зареєстрований: 2006-04-16
Повідомлень: 233

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Женя, а чего так резко?
Вноси предложения

Кстати, это проблема соотношения больших и малых - вечная. Помню, в школе нам учителя приводили пример равенства союзных республик. Так, в Палате Союзов голос самой маленькой республики страны Советов Эстонии равнялся голосу России. И колммунистам это совсем не мешало успешно править.

Поза форумом

 

#5 2006-11-02 11:03:48

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

створення системи політики самої молоді щодо збалансування та найбільш ефективної реалізації державної молодіжної політики в області

А ЩО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН "СИСТЕМА ПОЛІТИКА САМОЇ МОЛОДІ"?


вивчення, системний  аналіз  і  прогнозування  соціально-політичних процесів у молодіжному середовищі області

У ПОЛОЖЕННІ НЕ ВИЗНАЧЕНО, ХТО ТА ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ МЕХАНІЗМІВ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИ ЦЮ РОБОТУ, АДЖЕ ЦЕ "ВЕЛИКИЙ КУСОК", ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ БАГАТО ЧАСУ ТА РЕСУРСІВ (НАСАМПЕРЕД ЛЮДСЬКИХ) - ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО ЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ.

Координацію та контроль за діяльністю Молодіжної ради здійснює голова обласної ради.

ЧИ ПОТРІБНА ЦЯ ГОЛОВНА БІЛЬ ГОЛОВІ ОБЛАСНОЇ РАДИ? МОЖЕ, ВАРТО СВОЇ АМБІЦІЇ ЗВЕСТИ ДО РІВНЯ ХОЧА Б ЗАСТУПНИКА?

Персональний склад Молодіжної ради затверджується головою обласної ради за погодженням з галузевою комісією цієї ради за поданням голови Молодіжної ради.

А ХТО ВИЗНАЧАЄ ВЛАСНО ЦЕЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД (ТОБТО - ПІСЛЯ СКЛАДАННЯ ПОВНОГО СПИСКУ НАДАНИХ КАНДИДАТУР ТА ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГОЛОВОЮ ОБЛАСНОЇ РАДИ)? СПОДІВАЮСЬ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОПЕРЕНЬОГО СПИСКУ ЧЛЕНІВ РАДИ  НЕ БУДЕ ЗВЕДЕНО ДО  ОДНОГОЛОСНОГО РІШЕННЯ ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗБІР КАНДИДАТУР?

Робота в Молодіжній раді здійснюється на громадських засадах, без оплати

ВВАЖАЮ, ЩО КОНКРЕТИЗАЦІЯ "БЕЗ ОПЛАТИ" НЕ ОБОВЯЗКОВА, ТОМУ ЩО ВИСЛІВ "НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ" ПЕРЕДБАЧАЄ САМЕ БЕЗОПЛАТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ АКТИВІСТА

Голова Молодіжної ради обирається сесією ради простою більшістю присутніх на сесії членів Молодіжної ради строком на 3 роки

А НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЖИРНО БУДЕТ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 3 ГОДА ВОЗГЛАВЛЯТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН?

Поза форумом

 

#6 2006-11-02 11:06:07

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

И ВООБЩЕ,ВСЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ТЕАТРА ОДНОГО АКТЕРА" -СЛИШКОМ УЖ МНОГО ПОЛНОМОЧИЙ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА, ДА И ОРИЕНТИРОВКА НА "РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ" ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ. ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СОСТАВА СОВЕТА И ЕГО КОМИССИЙ, ГОТОВА СПОРИТЬ - ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛИ, ЗАМЕСТИТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ (ИХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ МНОГО!!!!!).

Поза форумом

 

#7 2006-11-02 11:41:38

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

не хочу ничего плохого сказать ни про Положение в целом, ни про наших коллег, кто его готовил, но все-таки предлагаю нам всем вместе подумать над тем, как сделать документ  более "приближенным" к реальности, потому что мы ведь не собираемся создавать очередное формальное дитя, а заинтересованы в том, чтобы этот орган эффективно работал?

Поза форумом

 

#8 2006-11-02 19:51:01

M.Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2006-05-11
Повідомлень: 14

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Уважаемые Оксана и Женя! Спасибо Вам за комментарии к проекту положения. Внесу некоторые ясности:

Относительно квотировани: это оптимальные расчеты которые учитывают присутствие в тех или иных районах учебных заведений І-ІІ уровня акредитации и др. специфи города/района. Правильно скзал Дементий, невозможно высчитать заолотую формулую Вносите предложения. важно в этом деле что б и представительство было адекватным и роздутости небыло.

Относительно системы политики самой молодежи: в етом высказивании мы подразумеваем деятельность молодых людей отдельной териториальной общины направленую на реализацю местной политики в разных направлениях с учтением интересов молодых людей общины. Эта мисия должна ложится на местные молодежные советы. А потому даная деятельность должна быть системной и иметь определенные механизмы которые в свою очередь создавали бы условия на реалызицю государственной молодежной политики в отдельно взятой общине с максимальным ефектом.

Относительно замечаний: А НЕ СЛИШКОМ ЛИ ЖИРНО БУДЕТ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ или ЧИ ПОТРІБНА ЦЯ ГОЛОВНА БІЛЬ... прошу не изощрятся в высказываниях, а вносить  предложения.

Относительно авторства даного труда, то разработкой даного документа занимался я  - Михаил ГОНЧАР - и цель даного обсуждения не всенародный одобрямс, а внесение предложений для того что бы небыло злоупотреблений на которые обратила внимания Оксана.

Также обращю внимание, что даное положение не писалось лично под меня и я нивкоем разе не претендую на лидерство в даной структуре. Я считаю, что даная модель может найти свои позитивные отклики в молодежной среде региона и может принести пользу, а потому считаю своим долгом создать условия для воплощение ланой модели в жизнь. И в этом надеюсь на вашу поддержку.

Вносите пожалуйста пердложения.

Відредаговано M.Honchar (2006-11-02 20:05:56)

Поза форумом

 

#9 2006-11-02 19:56:10

M.Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2006-05-11
Повідомлень: 14

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Кстате обращу внимание, чтобы было честно по отношению ко всем я заказал печатный вариант даного проекта положения и со следующей недели разошлю его во все уголки нашей области, что бы каждый смог высказаться, а не только мы, имеющие интернет.

Если есть предложения относительно кому отослать почтой, вносите пожалуйста предложения, что бы никого непропустили.

Поза форумом

 

#10 2006-11-02 20:10:38

Дементий
Moderator
Зареєстрований: 2006-04-16
Повідомлень: 233

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Может быть стоит запланировать публичное обсуждение, например, во-время Молодежного форума (среди делегатов из района)
Или отдельно собрать народ - для обсуждения.
Но на Форуме, мне кажется, стоит обязательно стоит обсуждать идею, разговаривать - потому что идея интересная и важная.

Поза форумом

 

#11 2006-11-03 09:00:49

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

По поводу обсуждения данной темы полностью согласна с тем, что это надо обязательно озвучить на молодежном форуме  - только тогда сегодня последний срок подачи предложений к формату форума и управление уже сегодня должно  об этом знать (раз уж они формируют проведение мероприятия).

Относительно срока пребывания председателя Молодежного Совета - даже в Общественном Совете при ОГА срок пребывания  главы - 2 года (если без переизбрания), давайте придерживаться стандартного срока.

В ответ на  высказывание типа "это Положение разрабатывалось не под меня и я не претендую.." - Миш, давай не будем такого писать совсем, а то приходит на ум хорошая русская поговорка "На воре и шапка горит".

А вот по поводу контролирования работы Молодежного Совета главой областного совета - позвольте поупрямствовать. В последнее время я очень часто бываю в областном совете и вижу реальную картину - председатель очень редко есть на месте, а если и есть, то к нему выстраивается очередь бесконечных коллег, просителей, инициаторов и депутатов. Я написала это не из желания кого-то поучить, а исходя из того, что вижу. Если нам нужна  ФОРМАЛЬНАЯ координация деятельности нашего совета непременно председателем - тогда пожалуйста....Для  меня этот вопрос принципиален, потому что насмотрелась уже на "координаторов и контролеров", которые понятия не имеют о сути дела и очень  быстро перекладывают свои обязанности на плечи исполнителей.

Поза форумом

 

#12 2006-11-03 09:02:32

M.Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2006-05-11
Повідомлень: 14

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Спасибо Дементий, обязательно учту ето придложение.

Поза форумом

 

#13 2006-11-03 09:09:23

M.Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2006-05-11
Повідомлень: 14

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Оксана, а я тут и невысказываюсь как "вор", я сразу обрезаю все возможные недопонимания. Я говорю: я небуду претендовать на лидерство в обласном Молодежном совете и точька.

Относительно координации, то предлагаю ету функцию возложить на профильную комисию совета, а не председателя облсовета.

Поза форумом

 

#14 2006-11-03 10:19:05

Людмила
Administrator
Зареєстрований: 2006-04-11
Повідомлень: 972

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Проект даного положення був підготовлений на підставі досвіду молодіжних рад України і ввібрав у себе найкращі ідеї щодо максимальної ефективності молодіжного самоуправління

и это замечательно!
однако, стоит учитывать, что уже созданные молодежные советы ранее имели дело со "взрослым" советом, который формировался по мажоритарному принципу.
сейчас ситуация радикальным образом изменилась.
в областной совет были избраны депутаты ТОЛЬКО по партийным спискам. фракции, из которых состоит совет - это ПАРТИЙНЫЕ фракции.
не секрет, что каждая партия имеет свое молодежное крыло.
интересно, ПЕРЕД тем, как обсуждать это положение, был ли разговор с депутатами? готовы ли они принять идею формирования молодежного совета по географическому признаку??? не будут ли настаивать на том, что молодежный совет должен формироваться из представителей молодежных политических организаций также по пропорциональному признаку????
собственно, в таком варианте также есть разумное зерно... ведь где-то в соседних ветках обсуждалась тема болезненного перехода от мажоритарной к пропорциональной системе местных выборов....

Молодіжна рада є консультативно-дорадчим органом з питань молодіжної політики, діяльність якого направлена на налагодження взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування і молоддю області

якої ДЕРЖАВНОЇ влади?????
молодіжна рада діє при обласній раді. яким боком тут присутня державна влада???

Квоти делегування депутатів до Молодіжної ради

складається враження що кількість членів молодіжної ради буде перебільшувати кількість депутатів обласної ради...

Поза форумом

 

#15 2006-11-03 10:56:02

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Миша, я не ставлю своей целью тебя обидеть, кроме того, я слишком давно тебя знаю, я просто буквально реагирую на твои слова и на твою молниеносную реакцию. Попробуй прочесть со стороны простого наблюдателя - и поймешь, что смотрелось именно так, как будто ты очень заинтересованно защищаешь именно позицию руководителя совета.
А насчет профильной комисии - это хорошая идея, тем более что в этой комисии есть близкие по духу люди, способных не только контролировать, но и давать свои предложения (я имею вииду комиссию по связям с общественностью, в которой работают Л.П.Оленковская и Ю.П.Горбенко).

ВІД МОДЕРАТОРА:  прохання дотримуватися Правил цього форуму

Поза форумом

 

#16 2006-11-03 10:57:05

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

И еще - очень радует, что на форуме идет такое живое обсуждение, это доказывает то, что людям это нужно и интересно.

Поза форумом

 

#17 2006-11-03 11:14:21

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Прошу помощи Дементия: положение об Общественном совете утверждалось каким-то документом (распоряжением главы ОГА) помимо голосования? Просто подумала о том, каким образом будет утверждаться положение о молодежном совете. Когда при облсовете создавали институт советников по вопросам молодежной политики, там был какой-то нормативный документ, которым утвердили состав и, кажется, Положение (честно говоря просто не помню, что это было, распоряжение главы облсовета или решение сесии, просто зрительно помню, что был).

Поза форумом

 

#18 2006-11-03 11:15:33

Оксана
Активіст
Зареєстрований: 2006-04-20
Повідомлень: 134

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Ведь если это будет распоряжение главы облсовета, то, может, тогда действительно стОит поработать сейчас с депутатами, юристами?

Поза форумом

 

#19 2006-11-06 20:12:58

M.Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2006-05-11
Повідомлень: 14

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Людмила спасибо за замечания, обязательно нужно получить "добро" юристов.

Поза форумом

 

#20 2007-03-24 22:49:36

Dima
Учасник
Звідки: Херсон
Зареєстрований: 2007-03-21
Повідомлень: 27

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Міені здається, що основним документом будь-якої ради є її Регламент. І саме вньому визначається, чи є голова "сам собі режисер" чи рада теж щось може. А по квотах слід, все ж таки, ще раз подумати по них.
Відразу кидається в око скликання позачергових сесій за пропозицією більшості від складу ради. Може, краще взяти за основу демократичну традицію Верховної Ради та парламентів багатьої країн - 1/3?


Дайте мені точку опори... і я знайду як її розумно використати! Все викладене мною на цьому форумі є лише моєю власною позицією і може не відповідати позиції ОПОРИ (якщо прямо не буде вказано зворотнє).

Поза форумом

 

#21 2007-03-25 12:44:20

neFORMAT
Активіст
Зареєстрований: 2007-01-20
Повідомлень: 69

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Цікаво, а вивчала пані Матковська якійсь ще досвід окрім досвіду, що їй переповів В.Гєоргієнко та С.Осаулєнко?

Цікаво, а знають шановні організатори цього "органу" що молодіжна рада, досвід якої зараз активно розповсюджується Україною, тихо протягнула кінцівки /прекратила активну діяльність/?

Цікаво, якщо повернутись до питання квотування членів, а знають члени цього органу, що найбільш активними у майже всіх доробках такого плану минулого були представники молодіжних та інших громадських організацій?

Цікаво, а не бояться ці діячі створити, ще одну ПРИпартійну організацію (наприклад при ПР), як ставало майже завжди до цього?

Поза форумом

 

#22 2007-03-28 20:54:46

Mikhaylo Honchar
Учасник
Зареєстрований: 2007-03-28
Повідомлень: 15

Re: Молодіжна рада при обласній раді

Шановні колеги!
Щиро радий що питання розвитку молодіжних рад знову у колі уваги.
Відносно квот, то у відповідності до рекомендацій громадськості вони були зімнені і  у відповідності з проектом положення (який вже пройшов розгляд профільної Комісії обласної ради) формулюється так:

1. Склад Молодіжної ради формується із:
-  депутатів делегованих від районних та міських (міст обласного значення) молодіжних рад (далі – місцеві молодіжні ради), обраних на підставі відповідних положень - 2 особи;
- представників від вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, делегованих органами студентського самоврядування – 1 особа;
- представників обласних молодіжних та дитячих громадських організацій, легалізованих згідно чинного законодавства, делегованих цими організаціями – 1 особа.

Відносно регламенту: його проект готується і буде затверджений на першій сесії МР.

neFORMAT написав:

Цікаво, а вивчала пані Матковська якійсь ще досвід окрім досвіду, що їй переповів В.Гєоргієнко та С.Осаулєнко?

Щодо цього, то рекомендую особисто спитати п.Матковську, а від себе скажу, що особисто я ознайомився з досвідом діяльності органів самоорганізації молоді (а це і парламенти і уряди) 7 українських, 18 російських 3 казахстанських і 1 молдовського. Так що не так всей погано, а якщо ви звернули увагу вище, то побачили б, що проект даного положення готувався з урахуванням цього досвіду.

neFORMAT написав:

Цікаво, а знають шановні організатори цього "органу" що молодіжна рада, досвід якої зараз активно розповсюджується Україною, тихо протягнула кінцівки /прекратила активну діяльність/?

Теза є досить надуманою. Те що вони не досконалі і не мають такого глибокого розвороту як РФ - згоден, але відносно "приказали долго жить" (приклад: Славутич,Ріне, Кременчук інші).

neFORMAT написав:

Цікаво, якщо повернутись до питання квотування членів, а знають члени цього органу, що найбільш активними у майже всіх доробках такого плану минулого були представники молодіжних та інших громадських організацій?

Погоджуюсь і це ми також врахували при підготовці проекту положення.

neFORMAT написав:

Цікаво, а не бояться ці діячі створити, ще одну ПРИпартійну організацію (наприклад при ПР), як ставало майже завжди до цього?

Ніхто не від чого не застрахований. Я гадаю, що формування нової генерації політиків, це теж одна з функцій МР. А політизація діяльності МР – не виключена.
Крім того, думаю, що якщо діяльність МР спричинить створення будь-яких молодіжних організацій (навіть і політичного штибу) – це тільки добре.
А щодо перетворення на структуру партії - то це виключено з тієї причини що я, наприклад, член Народної Партії, Матковська - Партії регіонів, Криницький - НДП, Калініченко СоцПУ (та багато інших діячів члени якихось партій, слава Богу у нас їх вистачає)- сама логіка якогось перетворення відсутня на початку.

Відредаговано Mikhaylo Honchar (2007-03-28 20:56:50)

Поза форумом

 

Нижній колонтитул

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

[ Generated in 0.034 seconds, 8 queries executed ]