Форум ЦСП

Форум для спілкування клієнтів, партнерів та співробітників херсонського ЦСП.
УВАГА: для того, щоб розміщувати повідомлення, необхідно "зайти"
На сайт ЦСП

Ви не зайшли.

#1 2007-01-22 15:50:14

neFORMAT
Активіст
Зареєстрований: 2007-01-20
Повідомлень: 69

Змінни до Закону України "Про податок на додану вартість"!

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

           Про внесення змін до статті 5 Закону України
                 "Про податок на додану вартість"


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести до статті 5 Закону України "Про податок  на  додану вартість" ( 168/97-ВР )   (Відомості   Верховної   Ради   України, 1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами) такі зміни:

     1) у пункті 5.1:

     підпункт 5.1.4 викласти в такій редакції:

     "5.1.4. поставки   товарів   спеціального   призначення   для інвалідів за переліком,  встановленим Кабінетом Міністрів України, уповноваженому органу державної виконавчої  влади,  у  тому  числі
легкових автомобілів для інвалідів, з їх оплатою за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також операції з їх безоплатної передачі інвалідам у випадках, визначених законодавством";

     в абзаці  першому підпункту 5.1.16 слова "або у розпорядження державних органів або організацій,  уповноважених  здійснювати  їх збереження або поставку згідно із законодавством" виключити;

     у підпункті 5.1.21:

     абзац п'ятий викласти в такій редакції:

     "Не підлягають   звільненню   від  оподаткування  операції  з подання благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги у вигляді товарів (робіт,  послуг),  оподатковуваних акцизним збором, цінних
паперів,  нематеріальних  активів  та  товарів  (робіт,   послуг), призначених  для  використання у господарській діяльності,  у тому числі при їх ввезенні (імпортуванні) на митну  територію  України,
крім товарів,  які підпадають під дію міжнародних договорів, згода на укладення яких надана Верховною Радою України";

     доповнити абзацом такого змісту:

     "Якщо інші   закони   встановлюють   правила    оподаткування благодійної    (у   тому   числі   гуманітарної)   допомоги,   які відрізняються від правил,  встановлених цим підпунктом,  то  діють правила цього підпункту";

     2) у пункті 5.2:

     підпункт 5.2.3  після  слів  "власного виробництва" доповнити словами "(крім підакцизної)";

     підпункт 5.2.5 після  слова  "матеріалів"  доповнити  словами "крім підакцизних";

     3) пункт 5.5 викласти в такій редакції:

     "5.5. Звільнення від оподаткування,  встановлені цим Законом, не поширюються на операції з:

     поставки товарів у митному режимі імпорту або реімпорту (крім випадків,  зазначених  у  підпункті 5.1.7 пункту 5.1 та пункті 5.3 цієї статті);

     поставки підакцизних товарів (крім легкових  автомобілів  для інвалідів згідно з підпунктом 5.1.4 пункту 5.1 та товарів згідно з пунктом 5.3 цієї статті)";

     4) пункт 5.6 виключити.

     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.


Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 грудня 2006 року
          N 463-V


http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=463-16

Поза форумом

 

Нижній колонтитул

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

[ Generated in 0.020 seconds, 6 queries executed ]