Форум ЦСП

Форум для спілкування клієнтів, партнерів та співробітників херсонського ЦСП.
УВАГА: для того, щоб розміщувати повідомлення, необхідно "зайти"
На сайт ЦСП

Ви не зайшли.

#1 2007-03-05 15:00:13

Людмила
Administrator
Зареєстрований: 2006-04-11
Повідомлень: 972

фінансування НУО з бюджету

нижченаведена постанова може бути цікавою як приклад мехаізму:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=295%2D2007%2D%EF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 27 лютого 2007 р. N 295
                               Київ

              Про затвердження Порядку використання
          у 2007 році коштів, передбачених у державному
        бюджеті для здійснення громадськими організаціями
            заходів щодо соціального захисту громадян,
             які постраждали внаслідок Чорнобильської
                            катастрофи


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок   використання   у   2007   році   коштів, передбачених у  державному  бюджеті    ( 489-16 )  для  здійснення громадськими  організаціями  заходів  щодо   соціального   захисту громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 33


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 27 лютого 2007 р. N 295

                             ПОРЯДОК
         використання у 2007 році коштів, передбачених у
           державному бюджеті ( 489-16 ) для здійснення
             громадськими організаціями заходів щодо
          соціального захисту громадян, які постраждали
               внаслідок Чорнобильської катастрофи


     1. Цей Порядок визначає механізм  використання  у  2007  році коштів,   передбачених  МНС  за  бюджетною  програмою  "Здійснення заходів  громадськими   організаціями   по   соціальному   захисту
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи" ( 489-16 ) (далі - бюджетні кошти).

     2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МНС.

     3. Одержувачами бюджетних коштів  є  громадські  організації, які мають статус всеукраїнських (далі - громадські організації).

     4. МНС  здійснює  розподіл бюджетних коштів у межах бюджетних призначень між громадськими організаціями  залежно  від  кількості осіб, що є членами таких організацій, та з урахуванням звернень до
них  про  необхідність  надання  медичної  допомоги  на   підставі договорів   (з   розрахунками   та   обґрунтуваннями),   укладених громадськими організаціями із закладами охорони здоров'я.

     Асигнування за     розподілом     головного      розпорядника спрямовуються  громадським  організаціям  на  рахунки,  відкриті в органах Державного казначейства.

     5. Фінансування бюджетної програми (  489-16  )  здійснюється через територіальні органи Державного казначейства в установленому ним порядку згідно із затвердженими планами використання бюджетних
коштів за погодженням з МНС.

     6. Бюджетні кошти спрямовуються громадськими організаціями на відшкодування  витрат,  пов'язаних  з  лікуванням  громадян,   які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  у вітчизняних закладах охорони здоров'я,  придбанням ліків,  що відсутні в таких закладах,   протезів,   крім  зубного  протезування  дорогоцінними металами та металокерамікою.

     7. Для відшкодування витрат громадянин,  який постраждав, або батьки дитини,  яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають громадській організації заяву, до якої додаються:

     копія посвідчення   особи,    яка    постраждала    внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     висновок медичного  закладу про необхідність надання медичної допомоги та її обсяг;

     фінансові документи  (накладні,  рахунки),  що  підтверджують оплату медичної допомоги.

     8. Для  одержання  бюджетних  коштів  громадська  організація подає МНС заяву за затвердженою ним формою.

     До заяви додаються копії таких документів:

     статуту (положення) та свідоцтва про легалізацію  громадської організації, засвідчені нотаріально;

     довідки про  реєстрацію  громадської  організації  в  органах державної статистики, що засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою;

     довідки про   взяття   громадської  організації  на  облік  у державній податковій інспекції,  що засвідчена підписом керівника, скріпленим печаткою;

     протоколу засідання вищого органу громадської організації про обрання посадових осіб, що засвідчений в установленому порядку;

     звіту про  діяльність  громадської  організації   за   формою державної  статистичної  звітності  N  1  - громадська організація "Звіт про діяльність громадської організації"    ( z0887-05 ),  що засвідчений підписом керівника, скріпленим печаткою.

     9. Розгляд   документів,  поданих  громадською  організацією, здійснюється МНС протягом 10 днів з моменту їх надходження.

     10. МНС готує план заходів щодо використання бюджетних коштів для здійснення громадськими організаціями заходів щодо соціального захисту  громадян,  які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської
катастрофи,  затверджує  результативні  показники його виконання з поквартальною розбивкою та подає їх Мінфіну.

     Інформація щодо виконання поквартальних показників  подається МНС Мінфіну у тижневий строк після закінчення звітного кварталу та за результатами виконання показників за одинадцять місяців.

     11. Складення   та   подання   фінансової    звітності    про використання  бюджетних  коштів,  а  також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Поза форумом

 

Нижній колонтитул

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

[ Generated in 0.021 seconds, 6 queries executed ]